Biệt Thự Đại Nam ở Móng Cái, Quảng Ninh.

Điêu Khắc Thiên Quyền rất vinh dự khi là một trong những nhà thầu được tham gia thi công tại công trình này.

Một số hình ảnh trong quá trình thi công hoàn thiện công trình:

điêu khắc thiên quyền trang trí đầu cột, phù điêu, hoa văn trang trí, tiểu cảnh, tượng nữ thần, tượng cô gái, hòn non bộ, tượng đài phun nước tại công trình biệt thự nhà vườn đẹp nhất tại móng cái quảng ninh, biệt thự đẹp tại quảng ninh

điêu khắc thiên quyền trang trí đầu cột, phù điêu, hoa văn trang trí, tiểu cảnh, tượng nữ thần, tượng cô gái, hòn non bộ, tượng đài phun nước tại công trình biệt thự nhà vườn đẹp nhất tại móng cái quảng ninh, biệt thự đẹp tại quảng ninh

điêu khắc thiên quyền trang trí đầu cột, phù điêu, hoa văn trang trí, tiểu cảnh, tượng nữ thần, tượng cô gái, hòn non bộ, tượng đài phun nước tại công trình biệt thự nhà vườn đẹp nhất tại móng cái quảng ninh, biệt thự đẹp tại quảng ninh

điêu khắc thiên quyền trang trí đầu cột, phù điêu, hoa văn trang trí, tiểu cảnh, tượng nữ thần, tượng cô gái, hòn non bộ, tượng đài phun nước tại công trình biệt thự nhà vườn đẹp nhất tại móng cái quảng ninh, biệt thự đẹp tại quảng ninh

điêu khắc thiên quyền trang trí đầu cột, phù điêu, hoa văn trang trí, tiểu cảnh, tượng nữ thần, tượng cô gái, hòn non bộ, tượng đài phun nước tại công trình biệt thự nhà vườn đẹp nhất tại móng cái quảng ninh, biệt thự đẹp tại quảng ninh

điêu khắc thiên quyền trang trí đầu cột, phù điêu, hoa văn trang trí, tiểu cảnh, tượng nữ thần, tượng cô gái, hòn non bộ, tượng đài phun nước tại công trình biệt thự nhà vườn đẹp nhất tại móng cái quảng ninh, biệt thự đẹp tại quảng ninh

điêu khắc thiên quyền trang trí đầu cột, phù điêu, hoa văn trang trí, tiểu cảnh, tượng nữ thần, tượng cô gái, hòn non bộ, tượng đài phun nước tại công trình biệt thự nhà vườn đẹp nhất tại móng cái quảng ninh, biệt thự đẹp tại quảng ninh

điêu khắc thiên quyền trang trí đầu cột, phù điêu, hoa văn trang trí, tiểu cảnh, tượng nữ thần, tượng cô gái, hòn non bộ, tượng đài phun nước tại công trình biệt thự nhà vườn đẹp nhất tại móng cái quảng ninh, biệt thự đẹp tại quảng ninh

điêu khắc thiên quyền trang trí đầu cột, phù điêu, hoa văn trang trí, tiểu cảnh, tượng nữ thần, tượng cô gái, hòn non bộ, tượng đài phun nước tại công trình biệt thự nhà vườn đẹp nhất tại móng cái quảng ninh, biệt thự đẹp tại quảng ninh

điêu khắc thiên quyền trang trí đầu cột, phù điêu, hoa văn trang trí, tiểu cảnh, tượng nữ thần, tượng cô gái, hòn non bộ, tượng đài phun nước tại công trình biệt thự nhà vườn đẹp nhất tại móng cái quảng ninh, biệt thự đẹp tại quảng ninh

điêu khắc thiên quyền trang trí đầu cột, phù điêu, hoa văn trang trí, tiểu cảnh, tượng nữ thần, tượng cô gái, hòn non bộ, tượng đài phun nước tại công trình biệt thự nhà vườn đẹp nhất tại móng cái quảng ninh, biệt thự đẹp tại quảng ninh

điêu khắc thiên quyền trang trí đầu cột, phù điêu, hoa văn trang trí, tiểu cảnh, tượng nữ thần, tượng cô gái, hòn non bộ, tượng đài phun nước tại công trình biệt thự nhà vườn đẹp nhất tại móng cái quảng ninh, biệt thự đẹp tại quảng ninh

điêu khắc thiên quyền trang trí đầu cột, phù điêu, hoa văn trang trí, tiểu cảnh, tượng nữ thần, tượng cô gái, hòn non bộ, tượng đài phun nước tại công trình biệt thự nhà vườn đẹp nhất tại móng cái quảng ninh, biệt thự đẹp tại quảng ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *