Công trình Khách Sạn Silk Path tại 195-197-199 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Một số hình ảnh trang trí tại công trình sử dụng Phù Điêu, Đôn – Chậu Cây họa tiết hoa văn; Phào hoa văn trang trí,… :

thi công trang trí Phù Điêu, Đôn, Chậu Cây, Phào chỉ hoa văn trang trí tại khách sạn Silk Path 195-197-199 Hàng Bông hoàn kiếm hà nội

thi công trang trí Phù Điêu, Đôn, Chậu Cây, Phào chỉ hoa văn trang trí tại khách sạn Silk Path 195-197-199 Hàng Bông hoàn kiếm hà nội

thi công trang trí Phù Điêu, Đôn, Chậu Cây, Phào chỉ hoa văn trang trí tại khách sạn Silk Path 195-197-199 Hàng Bông hoàn kiếm hà nội

thi công trang trí Phù Điêu, Đôn, Chậu Cây, Phào chỉ hoa văn trang trí tại khách sạn Silk Path 195-197-199 Hàng Bông hoàn kiếm hà nội

thi công trang trí Phù Điêu, Đôn, Chậu Cây, Phào chỉ hoa văn trang trí tại khách sạn Silk Path 195-197-199 Hàng Bông hoàn kiếm hà nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *